Spørgsmål og Svar

I Boligbutikken modtager vi hver dag mange henvendelser fra beboere og boligsøgende, der har spørgsmål om blandt andet opskrivning, indflytning og ventelisteregler. Her kan du se de spørgsmål vi oftest bliver spurgt om - og du kan læse vores svar.


1.  Hvor står jeg på ventelisten?
Du kan se din placering på ventelisten når du er logget på hjemmesiden. Har du ikke allerede modtaget en kode, kan du klikke på ’Send login’ øverst på siden. Så vil du få tilsendt en kode indenfor 3 dage. Du kan også kontakte Boligbutikken pr. telefon eller pr. e-mail. Husk at have dit ansøger-/opskrivningsnummer parat. 

2.  Sidst var jeg nr. 50 på ventelisten, hvorfor er jeg nu nr. 52 på ventelisten?
Din placering på ventelisten kan 'gå op og ned' afhængig af, om de andre personer på ventelisten vælger at være aktive eller stille deres ansøgning i bero. Alle personer på ventelisten er dog placeret efter anciennitet (hvor længe de har stået på ventelisten).

3.  Hvorfor er jeg slettet? Jeg har ikke modtaget et girokort.
Desværre glemmer mange at oplyse DAB om deres nye adresse, når de flytter. Det betyder, at vi ikke kan sende dem et girokort til genopskrivning og de bliver slettet fra ventelisten. HUSK derfor altid, at du skal meddele DAB din ny adresse.
 
3a. Husk, at du automatisk bliver slettet fra ventelisten når du får tildelt en bolig.

3b. Husk at give DAB besked, hvis du flytter mens du står på venteliste hos os til en bolig. Ellers kan vi ikke sende dig et nyt girokort, når det bliver tid til genopskrivning. Betaler du ikke til tiden, bliver dit navn slettet fra ventelisten.

4.  Hvornår får jeg en bolig?
Hvornår du får tilbudt en bolig afhænger af, hvor mange opsigelser DAB modtager og hvornår. Det er derfor altid svært at oplyse en præcis ventetid. Du skal regne med, at de ventetider DAB oplyser på hjemmesiden eller på telefonen altid er cirka ventetider. DAB fremsender automatisk et skriftligt tilbud, når det er din tur på ventelisten.

5. Er der en akut venteliste?
Det er rigtigt, at der er akutlister, hvor der kan tages hensyn til ansøgeres sociale og økonomiske og andre personlige forhold, men sådanne akutlister føres kun hos kommunerne. Enhver almen boligorganisation er forpligtet til at stille hver 4. ledige bolig til rådighed for kommunen, og det er disse boliger, som kommunen kan tildele deres ansøgere fra akutlister. De almene boligorganisationer må ikke selv tage individuelle hensyn ved tildelingen, her er det alene ventelisterne, der må anvendes

6.  Jeg kan ikke finde mit opskrivningsnummer og vil gerne have tilsendt et login.
Når du skal have tilsendt login til hjemmesiden, behøver du ikke dit opskrivningsnummer, men kan nøjes med at indtaste dit navn og din adresse. Klik på 'Send login' øverst i topbjælken.

7.  Jeg kan ikke finde mit ansøger-/opskrivningsnummer.
Dit opskrivningsnummer står på din ansøgning i øverste højre hjørne og/eller nederst på slippen på girokortet. Kan du ikke finde det, er du velkommen til at kontakte Boligbutikken i DAB skriftligt pr. brev eller pr. e-mail boligbutik@dabbolig.dk.

8.  Er jeg skrevet op på DAB’s venteliste?
Hvis du har skrevet dig op til en bolig i DAB og har betalt for opskrivning og/eller genopskrivning står du på ventelisten.

Det koster 150 kroner at skrive sig op til en bolig og 150 kroner for efterfølgende genopskrivning. Det er gratis at skrive sig op til en ungdomsbolig. DAB sender hvert år girokort ud til alle, der står på venteliste.

Hvis ikke du betaler inden den angivne tidsfrist, bliver dit navn automatisk slettet fra ventelisten.

9.  Jeg vil gerne sætte min ansøgning i bero.
Du kan altid stille din ansøgning i ’bero’. Det betyder, at du beholder din placering på ventelisten, men ikke får tilbudt en bolig, før du igen ønsker at stå som ’aktiv’. Her på hjemmesiden kan du selv ændre din status. Du kan også kontakte Boligbutikken og bede dem om at hjælpe dig.

10. Jeg vil gerne sætte min ansøgning i aktiv.
Du vælger selv, hvornår du vil stå som aktiv. Aktivt søgende får tilbudt en bolig, så snart det er deres tur på ventelisten. Her på hjemmesiden kan du selv ændre din status fra i bero (passiv) til aktiv. Du kan også kontakte Boligbutikken og bede dem om at hjælpe dig.

11. Rykker jeg stadig frem i ”køen” når jeg er i bero?
Ja, det gør du. At stå i 'bero' på ventelisten betyder, at du ikke ønsker at modtage tilbud lige nu, men at du stadig rykker frem på ventelisten. Du kan selv ændre din status på ventelisten på hjemmesiden eller du kan kontakte Boligbutikken i DAB for hjælp.

12.  Jeg har ændringer til min ansøgning/opskrivning.
Hvis du vil ændre antallet af personer, boligstørrelse eller pris på din ansøgning, kan du selv foretage ændringerne via hjemmesiden. Men, hvis du skifter adresse, ændrer efternavn eller bliver gift, skal du altid kontakte Boligbutikken for at få ændret din ansøgning.

13. Jeg vil gerne ændre min ansøgning, så jeg nu søger en bolig i Rødovre og ikke i Hvidovre
Du kan IKKE ændre ansøgningen til et nyt selskab, men du kan skrive dig op til det nye selskab. Det koster 150 kroner pr. selskab inkl. moms, at skrive sig op. Du vælger selv, om du fortsat vil stå på venteliste i det gamle selskab mod betaling af genopskrivningsgebyr på 150 kroner pr. år.

14. Oprykningsventelisten (intern venteliste):
Er du lejer i DAB kan du i de fleste selskaber komme på en oprykningsventeliste (intern venteliste) i det selskab du bor i. Hvis du opskriver dig via vores hjemmeside www.dabbolig.dk skal du efterfølgende kontakte Boligbutikken, så vi kan påføre dit lejemålsnummer på ansøgningen, først derefter er du på oprykningsventelisten. Læs evt. punkt 41 om karenstid.

15.  Jeg vil gerne skrives på venteliste til en bolig.
Skriv dig op via hjemmesiden eller kontakt Boligbutikken i DAB. Det koster 150 kroner pr. selskab inkl. moms du skriver dig op til og 150 kroner pr. år for genopskrivning. Det er gratis at skrive sig op til en ungdomsbolig.

16. Hvordan bliver jeg skrevet op til en bolig?
Skriv dig op til en bolig via hjemmesiden eller kontakt Boligbutikken i DAB på boligbutik@dabbolig.dk. Det koster 150 kroner inkl. moms pr. selskab du skriver dig op til og 150 kroner pr. år for genopskrivning. Det er gratis at skrive sig op til en ungdomsbolig.

17. Hvor kan jeg blive skrevet op?
I topmenuen på DAB's hjemmeside finder du menupunktet Landkort. Her kan du se alle de boligselskaber, DAB administrerer, hvor du kan skrive dig op til en bolig. 

 Klikker du i stedet på 'Find afdeling' får du en alfabetisk liste frem over alle boligafdelingerne.

18.  Hvad koster det at skrive sig op til en bolig?
Det koster 150 kroner at blive skrevet op til en bolig pr. selskab det første år.  Året efter fremsender DAB automatisk girokort for genopskrivning 150 kroner pr. selskab.

Det er gratis at blive skrevet op til ungdomsboliger og værelser (supplementsrum). Og, det er gratis at blive skrevet op til birum: kælder, carport, garage eller p-plads, hvis du allerede er lejer i det selskab/afdeling, du vil opskrives til.

19. Hvor er der kortest ventetid på boliger?
Klik her for at se, hvor ventetiden er kortest. På hver enkelt afdelingsside er angivet en estimeret ventetid nederst på forsiden.

20. Hvor lang er ventetiden?
Her på hjemmesiden kan du se, hvor lang ventetiden cirka er på en bolig. Du skal klikke dig ind på afdelingssiden og læse teksten som står i midterfeltet nederst på afdelingssiden.

Hvornår du får tilbudt en bolig afhænger af, hvor mange opsigelser DAB modtager og hvornår. Det er derfor altid svært at oplyse en præcis ventetid. Du skal regne med, at de ventetider DAB oplyser på hjemmesiden eller på telefonen altid er cirka ventetider. DAB fremsender automatisk et skriftligt tilbud, når det er din tur på ventelisten

21. Har I nogen ledige boliger?
Klik her for at se, om der er nogen ledige boliger. Har du et akut boligbehov skal du kontakte din kommune.

22. Hvor gammel skal man være for at blive skrevet på venteliste?
Du skal som udgangspunkt være fyldt 15 år for at blive skrevet på ventelisten. Der findes dog et par boligafdelinger, hvor du kan blive skrevet op som 14-årig, hvis du allerede bor i boligafdelingen. Særlige udlejningsregler står nederst på de enkelte afdelingers hjemmesider.

23. Kan man bo flere venner/veninder/søskende sammen i en lejlighed?
Nej, man skal være et samboende par.

24. Hvad er en venteliste?
Når du har modtaget opskrivningsmateriale og girokort og har betalt opskrivningsgebyret, er du på venteliste til en bolig i et af de selskaber, DAB administrerer. Her på hjemmesiden kan du se, hvor DAB administrerer boliger, hvor du er skrevet op og hvad din placering er på ventelisten.

DAB sender dig automatisk et tilbud, når det er din tur på ventelisten. Tilbud gives efter anciennitet. Det vil sige, at den der har været længst på ventelisten, får tilbudt en bolig først.

I de fleste boligafdelinger har kommunen ret til at anvise beboere til en del af de ledige boliger. Det betyder, at du godt kan stå øverst på ventelisten, men skal vente på at få tilbudt en bolig fordi det er kommunens tur til at anvise.

Klik her for at læse mere om ventelisterne

25. Hvilken forskel er der på intern/ekstern venteliste?
Den interne venteliste er for boligafdelingens lejere, som ønsker en anden lejlighed i samme boligselskab eller afdeling, hvor de bor.

Den eksterne venteliste er for ansøgere, der ikke bor i det boligselskab, hvor de søger en bolig – og for beboere, der bor i en bolig, som ikke er administreret af DAB.

26. Hvad er fleksibel udlejning / anvisning efter særlige sociale kriterier?
Fleksibel udlejning er en særlig ordning, som afdelingen af den ene eller anden grund kan vælge at benytte. Ordningen aftales med den kommune boligorganisationen tilhører. Aftalen sker i medfør af lov om almene boliger §60, der giver mulighed for at udleje efter særlige sociale kriterier.

Gennem årene har ordningen haft forskellige navne, der stadig anvendes i flæng, f.eks. fleksibel udlejning, grøn anvisning og anvisning efter særlige sociale kriterier.

F.eks. kan afdelingen vælge at give fortrinsret til boligsøgende, som allerede har arbejde i den kommune boligafdelingen ligger i, men som i dag bor i en anden kommune og derfor må pendle frem og tilbage til arbejde.

Eller afdelingen kan give dispensation til ægtepar over 50 år, som allerede bor i kommunen, men som ønsker at sælge deres parcelhus og flytte i en almen bolig.

Det er dog langt fra alle afdelinger der har fleksibel udlejning. Klik ind på afdelingssiden under  ’udlejningsregler’ for at se om den afdeling du søger bolig i har fleksibel udlejning.

Det kan du se under udlejningsreglerne for den enkelte boligafdeling, hvor der vil være vist reglerne for anivisning i henhold til aftale med kommunen i medfør af lov om almene boliger §60 – særlige sociale kriterier – eller fleksibel udlejning som det også kendes under.

27. Kan min mand/kone også være med på ansøgningen?
Ansøgningen/opskrivningen kan som udgangspunkt kun indeholde ét navn, men I kan selvfølgelig godt søge som to voksne. (KUN ved dødsfald kan en ansøgning overdrages til ægtefællen)!

Overgår brugsretten til en anden person, kan ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

28. Hvorfor har jeg ikke fået tilbud endnu?
DAB fremsender automatisk skriftligt tilbud, når det er din tur på ventelisten. Når du er logget på hjemmesiden kan du se, hvor du står på ventelisten og hvor lang ventetiden cirka er på den bolig, du søger. DAB giver tilbud ud fra hvor og hvornår, DAB modtager opsigelser. Det er derfor altid svært at sige en præcis ventetid. De ventetider, DAB oplyser på hjemmesiden og på telefonen er altid cirka ventetider.

29. Hvornår får jeg min opkrævning på genopskrivning?
Cirka et år efter du har indbetalt første gang, vil du modtage et girokort for genopskrivning på kr. 150,- for hvert selskab du er skrevet op til.

30. Kan jeg tilmelde betalingen til PBS?
Ja, det er nu muligt at tilmelde sig PBS via girokortet.

31. Er jeg aktiv eller i bero på ventelisten?
Når du logger dig på DAB's hjemmeside kan du se, om du er stillet i Bero eller Aktiv på ventelisten. Du kan også kontakte Boligbutikken.

32. Hvor lang tid i forvejen skal jeg sætte min ansøgning aktiv, for at få tilbud på en bolig?
Hvis det er din tur på ventelisten, kan du modtage tilbud på en bolig allerede dagen efter, at du har sat dig aktiv på ventelisten.

33. Kan jeg stadig nå at betale, selvom det er for sent?
Ja - hvis din indbetaling er under et halvt år gammel, kan du godt nå at indbetale inden din ansøgning bliver slettet.  Du kan enten bruge det girokort, som DAB har sendt til dig eller du kan betale elektronisk via hjemmesiden.

Hvis indbetalingen er mere end et halvt år for sent bliver ansøgningen automatisk slettet, og du skal starte forfra på ventelisten, hvis du ønsker en ny opskrivning.

34. Min ægtefælle er død, kan jeg overtage ansøgningen?
Ja, ved dokumentation på din ægtefælles dødsfald kan du overtage ansøgningen/opskrivningen. Det går nemmest, hvis du har din ægtefælles ansøgernummer parat.

35. Jeg har fået tilbud på en bolig, har jeg fået boligen?
Hvis du har fået boligen, vil du få fremsendt en lejekontrakt lige efter svarfristens udløb (svarfristen står i tilbudsbrevet).

DAB sender tilbud ud til dem, som står øverst på ventelisten. Det præcise antal personer, der modtager et tilbud afhænger af, hvilken bolig, der er ledig.

Hvis en person, der står foran dig på ventelisten takker ja, er det ikke dig der får boligen. Men selvom du står som nr. 22 på ventelisten, kan du godt ende med at få boligen, hvis de 21 andre, som står før dig takker nej.

Ansøgere, der har modtaget et tilbud, men som ikke får boligen, vil igen stå aktive på ventelisten.

36. Hvor mange gange kan jeg sige 'Nej tak' til et tilbud?
Der er ikke nogen begrænsninger på, hvor mange gange du kan takke nej til et tilbud. Men, når du takker nej til en bolig, er der nogle svarmuligheder du skal udfylde. Det skriftlige svar skal du sende retur til DAB. DAB er interesseret i at vide, hvorfor du ikke ønsker det fremsendte tilbud, så vi ikke fremsender forkerte tilbud til dig igen.

37. Hvad sker der, hvis jeg ikke får sendt mit svar på et tilbud retur til DAB?
Hvis du ikke svarer på de tilbud om en bolig, vi har sendt til dig, sætter vi din ansøgning i bero. Men, hvis du er skrevet op til en ungdomsbolig eller et ungdomsværelse (supplementsrum) og undlader at sende et svar ind på det fremsendte tilbud, så bliver du slettet.

38. Kan jeg blive skrevet op til en ældrebolig?
Det er kommunerne, der har anvisningsretten og opskrivning til størstedelen af de ældreboliger, DAB administrerer. På afdelingernes hjemmesider står der, om det er DAB eller kommunen du skal kontakte, for at blive skrevet op til en bolig.

39. Hvordan får jeg fat i de blanketter jeg skal bruge i forbindelse med opsigelse, fremleje, bytte, tegninger osv?
Under menupunktet boliger ligger en række af de blanketter du skal bruge. Kan du ikke finde hvad du leder efter, er du velkommen til at kontakte os i Boligbutikken i DAB. 

40. Jeg har lige fået tilbud på en bolig som nummer 10, hvorfor er min placering på ventelisten så højere?
Hvis du er aktiv på ventelisten, kan du se din nuværende placering  blandt alle aktive boligsøgende (se spørgsmål 2). Når du modtager et tilbud, kan du være placeret højere til det konkrete tilbud, for eksempel nummer 10, selvom du er nummer 15 blandt alle boligsøgende til denne type bolig. Placeringen i tilbuddet tager højde for, at ikke alle aktive boligsøgende ønsker netop denne bolig.  Mange har nemlig særlige ønsker med hensyn til etage, beliggenhed eller lignende. Tilbuddet afspejler altså din placering i forhold til lige netop denne bolig - og altså ikke din generelle placering på ventelisten.

41. Hvad er karenstid?
Karenstid er den tid du skal bo i en boligafdeling før du må få tilbudt en ny bolig i samme boligafdeling eller boligselskab. Ønsker du eksempelvis en større bolig end den du har fået, skal du skrives på ventelisten igen. Kontakt Boligbutikken i DAB, som kan skrive dig på en intern venteliste til det selskab eller den boligafdeling, du allerede bor i.  DAB kan ikke  tilbyde dig en ny bolig, før karenstiden er ovre.

42. Ansøgningen dækker både for lejlighed og rækkehus.
Når du får en bolig på din ansøgning - lejlighed eller rækkehus - dur din ansøgning ikke mere. Hvis det for eksempel er en lejlighed, du har fået, og du ønsker dig et rækkehus, skal du skrive dig på ventelisten igen.

43. Hvorfor beder DAB om CPR-nummer?
DAB registrerer CPR-nummeret i eget boligadministrative system, og anvender alene CPR-nummeret i forbindelse med opgaver relateret til CPR-nummer indehaverens rolle som boligsøgende, beboer og/eller fraflyttet beboer i DAB.

Udbetaling af beløb til boligsøgende, beboere og/eller fraflyttet beboer vil ske ved overførsel af beløbet til NEM-konto og til denne overførsel anvendes CPR-nummeret.

CPR-nummeret videregives ikke, og vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring.

 


Siden er sidst opdateret i juni 2013Har du glemt din adgangskode, kan du få tilsendt en ny, hvis du har indtastet din e-mailadresse som dit brugernummer. Skriv din e-mail adresse i feltet brugernummer og klik på ’Glemt kode’.
NYHEDER

09-10-2015 16:00:00

Vildtbanegård siger stop til hærværk
Efter mange voldsomme oplevelser med hærværk sætter Vildtbanegård en hårdere strategi i gang.
>> Læs mere

07-10-2015 13:52:00

Hillerød får sine første bydelsmødre
Den 29. oktober uddeler Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard, og projektkoordinator Marie Schmidt diplomer til syv nye bydelsmødre i Kongevænget I og 2.
>> Læs mere

05-10-2015 13:55:00

12 nye familieboliger er klar til brug
Ombygningen af de 29 ungdomsboliger er nu overstået, og de har forvandlet sig til 12 flotte familieboliger.
>> Læs mere

02-10-2015 11:08:00

Bredalsparken - helt unik
Boligerne i Hvidovre er kommet på top ti listen over de vigtigste boligbebyggelser fra 40'erne og 50' erne - og det kan man godt forstå.
>> Læs mere

30-09-2015 15:53:00

Ådalsparken får nyt tilbud i området
Sproghuset, som er et kommunalt tilbud for børn mellem fire og seks år med sprogvanskeligheder, er nu flyttet til Ådalsparkvej 65.
>> Læs mere
OKTOBER   <Forrige / Næste>
mationtofr
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
   © DAB - Powered by cBrain
DAB   FINSENSVEJ 33   2000 FREDERIKSBERG   TELEFON 77 32 00 00   FAX 77 32 00 01   CVR 5577 5214 KONTAKT DAB